„Vilniaus bokštai“

€449

Darbas yra:
Autorius

Antanas Kmieliauskas

Pavadinimas

„Vilniaus bokštai“

Metai

1977

Technika

pop., aut. techn. (spalv. tekst. estampas)

Matmenys

Papildoma informacija
Antanas Kmieliauskas – dailininkas tapytojas, grafikas, skulptorius, Nacionalinės premijos laureatas. Menininko indėlis į Lietuvos dailę milžiniškas: daugiau nei 70 sukurtų granito ir marmuro skulptūrinių paminklų, 2000 kvadratinių metrų freskų (žymiausios iš jų – Vilniaus universitete), 420 ekslibrisų bei lakštinės grafikos darbų, virš 100 nutapytų portretų ir kitų paveikslų. Vis dėlto didžioji autoriaus kūrybos dalis, ypač religinė dailė, sovietmečiu buvo nepelnytai ignoruojama. Pripažinimo užsienyje dailininkas sulaukė pirmiau, tik po to – ir laisvoje Lietuvoje.