TAPYTOJAI

Birutė Stančikaitė

Birutė Stančikaitė (g. 1952) – Lietuvos dailės klasikė, viena žymiausių estampo kūrėjų, grafikė, iliustratorė, ekslibrisų kūrėja, 2016 m. Lietuvos Vyriausybės kultūros ir meno premi...
TAPYTOJAI

Ramunė Kmieliauskaitė

Ramunės Kmieliauskaitės (g. 1960) laiškai pilni oro, šviesos ir bundančių augalų. Jos akvarelės netikėtos subtiliais kontrastais. Ritmingos šiltų ir šaltų spalvų dermės balto lapo tuštumoje atkartoja g...
TAPYTOJAI

Ričardas Zdanavičius

Ričardas Zdanavičius - lietuvių dailininkas tapytojas, tapybos restauratorius. Nuo 1988m. dalyvauja personalinėse, grupinėse parodose, įvairiuose meniniuose projektuose Lietuvoje ir užsienyje. Išskirtiniai R...
TAPYTOJAI

Janis Brekte

Janis Brekte – vienas žymiausių ir produktyviausių Latvijos dailininkų, daugiausiai tapęs akvarele. Jo darbuose – peizažai, vandeningo kraštovaizdžio, uostų, Rygos miesto v...

TAPYTOJAI

Jonas Mackonis-Mackevičius

Jonas Mackonis-Mackevičius – tapytojas, literatas, menotyrininkas. „Kameriški, iškilmingi, ramybe spinduliuojantys Vilniaus peizažai – tai savitai dailininko pamatytas Lietu...

TAPYTOJAI

Filomena Linčiūtė-Vaitiekūnienė

F. Linčiūtė-Vaitiekūnienė - Lietuvos menininkė, miuziklų, flmų bei spektaklių scenografė ir kostiumų dailininkė, daugybės paveikslų autorė, sukūrusi ne vieną įspūding...

TAPYTOJAI

Vytautas Valius

Vytautas Valius – dailininkas-grafikas, tapytojas, Nacionalinės premijos laureatas. „V. Valius atsiremia į liaudies meno tradiciją ir šiuolaikinio meno principus. Lyg savotiška...

TAPYTOJAI

Edita Suchockytė

Edita Suchockytė – dailininkė-grafikė. Pagrindinis E. Suchockytės kūrybos motyvas – kasdieniškose pozose užfiksuotos moterys, kurias autorė perkelia į kitą, su fantazijų ...

TAPYTOJAI

Antanas Kmieliauskas

Antanas Kmieliauskas – dailininkas tapytojas, grafikas, skulptorius, Nacionalinės premijos laureatas. Menininko indėlis į Lietuvos dailę milžiniškas: daugiau nei 70 sukurtų granito ir marmuro skulptūrinių p...